Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 13. 4. 2022

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat naZasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 13.4.2022 od 17.00 hodin v budově OÚ Prysk s následujícím programem:

1. Závěrečný účet obce za rok 2021 a Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021
2. Účetní závěrka obce Prysk za účetní období 2021
3. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Prysk za účetní období 2021
4. ZŠ a MŠ žádost o navýšení prostředků na provoz pro rok 2022
5. Pozemky
6. Rozpočtové opatření 3/2022
7. Pasport komunikací
8. Zřízení nového pracovního místa zaměstnanec na úklid a údržbu obce, řidič
9. Stanovení počtu členů ZO 2022-2026
10. Nákup traktorového nosiče kontejnerů Portýr 7,5
11. Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Roman Mach – starosta obce