Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 2. 2. 2022

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 2. 2. 2022 od 17:00 hodin v budově OÚ Prysk s následujícím programem:

1. Rozpočtové opatření 1/2022
2. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi
3. Pozemky
4. Aktualizace zásad prodeje pozemků
5. Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Roman Mach
starosta obce