Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 2. 3. 2022

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 2. 3. 2022 od 17:00 hodin v budově OÚ Prysk s následujícím programem:

1. Rozpočtové opatření 2/2022
2. Uzavření smlouvy o vystoupení - Michal Prokop & Framus Five
3. Uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou
4. Zápis do kroniky 2021 a odměna kronikáři
5. Nákup kávovaru na kiosek
6. Ceník pronájmů – sál, kiosek, fotbalové hřiště
7. Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Roman Mach
starosta obce