Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 20. 10. 2021

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 20. 10. 2021 od 17:00 hodin v budově OÚ Prysk s následujícím programem:

1) Pozemky
2) Dotace SZIF – zkvalitnění kulturního zázemí obce Prysk
3) Rozpočtové opatření č. 6/2021
4) Pokyn starosty k inventarizaci 2021
5) Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Roman Mach
starosta obce