Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 20. 12. 2021

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční v pondělí 20. 12. 2021 od 17:00 hodin v budově OÚ Prysk s následujícím programem:

1. Rozpočet obce Prysk pro rok 2022
2. Rozpočet ZŠ a MŠ Prysk pro rok 2022 a Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Prysk 2023-2024
3. Rozpočtové opatření 8/2021
4. Odkup kanalizace umístěné na pozemcích p.č. 1542/2, p.č.1543, p.č. 1624/1 a p.č.1562/1 vše v k.ú. Horní Prysk
5. Smlouva s lesním hospodářem 2022-2026
6. Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Roman Mach
starosta obce