Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 21. 6. 2021

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční v pondělí 21. 6. 2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

1) Rozpočtové opatření 4/2021
2) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Prysk za účetní období 2020
3) Účetní závěrka obce Prysk za účetní období 2020
4) Závěrečný účet obce za rok 2020 a Zpráva o výsledkuhospodaření obce za rok 2020
5) Pozemky
6) Zpráva Kontrolního výboru a návrh opravných opatření
7) Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Roman Mach
starosta obce