Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 24. 11. 2021

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 24. 11. 2021 od 17:00 hodin v budově OÚ Prysk s následujícím programem:

1. Pozemky
2. Rozpočtové opatření č. 7/2021
3. OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
4. Strategický plán obce 2022 - 2026
5. Podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště k ZŠ a MŠ Prysk
6. Zpracování dotace firmou 3L studio s.r.o. - Projekt víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ Prysk v rámci programu MMR
7. Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Roman Mach
starosta obce