Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 24. 5. 2021

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční v pondělí 24. 5. 2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

1) Rozpočtové opatření 3/2021
2) Prodej pozemků
3) Schválení kontrolního a finančního řádu
4) Nové zásady prodeje a oceňování pozemků ve vlastnictví obce Prysk
5) Odkup kanalizace umístěné na pozemcích p.č. 1542/2, p.č. 1543, p.č. 1624/1 a p.č. 1562/1 vše v k.ú. Horní Prysk
6) Objednávka dvou kusů mobilních toalet
7) Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Roman Mach
starosta obce