Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 26.10.2016

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční ve středu 26.10.2016 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

  1. Rozpočtové opatření 6/16
  2. Pozemky
  3. Dopravní obslužnost
  4. Pokyn starosty k inventarizaci
  5. Směrnice na veřejné zakázky
  6. Různé

Těšíme na se Vaši účast !

Ing. Jan Sviták – starosta obce