Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 28.11.2018

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční ve středu 28.11.2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

  1. Personální složení finančního a kontrolního výboru obce
  2. Personální složení a stanovení komisí obce Prysk
  3. Personální záležitosti obce Prysk
  4. Rozpočtové opatření 6/2018
  5. Pozemky
  6. Pokyn starosty k inventarizaci
  7. ZŠ a MŠ – žádost o čerpání z rezervního a inv. fondu
  8. Termíny svateb na rok 2019
  9. Kulturní akce obce
  10. Různé

Těšíme se na Vaši účast!