Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 8. 9. 2021

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 8. 9. 2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

1) Dotace KÚ LBC – „Úpravy VO v obci Prysk“
2) Oprava schodů ZŠ a MŠ Prysk
3) Rozpočtové opatření č. 5/2021
4) Pozemky
5) Zpráva kontrolního výboru
6) Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Roman Mach
starosta obce