Prysk je Vesnicí roku 2016 v Libereckém kraji!

Verze pro tisk

Včerejší zpráva z říše snů o získání titulu Vesnice roku 2016 v Libereckém kraji pro Prysk mě ve večerních hodinách zastihla na pokraji totálního nervového zhroucení z obav o výsledek v této prestižní soutěži. Tento titul není jen výsledkem neuvěřitelného mnoha měsíčního nasazení všech občanů, chalupářů a sympatizantů obce při přípravě prezentace obce. Je to především výsledek dlouholeté postupné obnovy Prysku ze zanedbané a na okolních obcích zcela závislé vesničky z osmdesátých a počátku devadesátých let, až po dnešní suverénní, vyhledávanou, titulem ověnčenou a právem patřičně hrdou vesnici dneška.

Po náročné obnově infrastruktury, společenského dění a vytváření sounáležitosti s Pryskem v čase starostování paní Skálové, paní Šlajsové a především Jarušky Počepkové, jsme se v posledních letech společně stali vesnicí vyhledávanou nejen pro své přírodní krásy a turistické zázemí, ale především pro netradiční a svým vlastním směrem jdoucí společenský a kulturní život. Prysk prostě žil a žije a pro spoustu z nás se stal doslova srdeční záležitostí. Všechno to dění, budování a osobitá atmosféra jsou výsledkem společné práce místních i přespolních z blízka i z daleka. Bez dobrovolné práce stovek lidí bychom nikdy nebyli tam, kde jsme dnes a já hluboce smekám před všemi, kteří se na tomto společném díle podíleli. Odměnou nám může být nejen současná podoba naší obce, ale i příběhy, vazby a emoce, které nám naše společné setkávání v Prysku přineslo. Pro mě osobně bylo absolutním vrcholem všechno to, co jsme zažili v posledních třech letech. Vy všichni, kteří jste podíleli na přípravách, akcí a především jednotlivých prezentací našich vele úspěšných účastí v soutěži Vesnice roku my jistě dáte za pravdu, že takový příval pozitivní energie a sepjetí všech zúčastněných se zažije jen opravdu výjimečně. Desítky z Vás v průběhu celého roku dělalo radost lidem v Prysku, vymýšlelo novinky, zlepšení a systematicky pracovalo na svém vysněném díle, Prysku, který je nejen úžasným, krásným, ale i příjemným místem k životu.

Získané ocenění je bezesporu milníkem a stvrzením toho, že Vaše nastolená cesta je správná a je třeba pokračovat v započatém díle.

Chtěl bych Vám znovu a znovu vyjádřit svůj slovy jen těžko vyjádřitelný dík a opětovně skláním hlavu před tím, co jste dokázali.

Váš Jan Sviták
starosta obce