Prysk Press Foto

Verze pro tisk

Obec Prysk připravila pro všechny amatérské i profesionální fotografy fotografickou soutěž.

Volným tématem soutěže je Posledních dvacet let s Pryskem. Do konce měsíce června 2011 tak můžete zasílat své snímky podle podmínek soutěže uvedených níže.

Snímky nebudou rozdělovány do soutěžních kategorií a jediným spojujícím tématem soutěže by měl být Prysk, jeho vývoj a proměny v době od opětovného získání samostatnosti do současnosti.

Zaslané snímky bude hodnotit porota složená z laiků i odborníků. Část poroty budou tvořit starostové obcí Novoborska. Porota vyhodnotí první tři vítězné snímky, které budou ohodnoceny věcnými cenami. Dále budou vybrány další snímky, které budou poprvé vystaveny v rámci akce Léto s Pryskem a následně při dalších akcích obce Prysk.

Podmínky soutěže:
Každý fotograf může zaslat maximálně 5 ks barevných nebo černobílých fotografií pouze v papírové podobě, ve formátu ne menším, než A4 (21x30cm), a to nejpozději do 30.6.2011 na adresu:

Obec Prysk, Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk.

Do obálky též vložte cd s vypálenými fotkami v rozlišeni JPEG 300 Dpi.
Obálku označte nápisem "Prysk Press Photo".

Těšíme se na spousty vašich snímků a přejeme šťastnou ruku při výběru.

Jan Sviták
starosta obce Prysk