Pytlový svoz - sdělení

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané,

v seznamu svozu odpadů za rok 2010 máte uvedeny termíny, kdy bude prováděn konkrétní svoz. Vaší povinností je připravit si popelnice či pytle na stanovená místa či před dům, aby bylo možné provést svoz.

Jelikož není pevně stanovena hodina, kdy bude svoz přesně proveden, doporučujeme provést tuto přípravu popelnic a pytlů nejpozději den před uvedeným svozem ve večerních hodinách.

Například pytlový svoz tento týden byl proveden 9.2.2010 v 07:20 hodin. Těm, kteří připravili odpady později, nebyly pytle odvezeny. Mylně se pak domníváte, že je povinností obce odvést Váš pozdě připravený odpad. Toto není povinností obce a Vy si musíte odpad uklidit a připravit k dalšímu svozu.

Někdy se však může stát, že ke svozu v daný den nedojde třeba z technických důvodů, proto budeme velmi rádi, pokud nám oznámíte, že se u Vás svoz nekonal či máte nějakou pochybnost, abychom zjistili příčinu a zajistili nápravu.

Děkujeme Vám předem za pochopení a vstřícnou spolupráci.