Rozloučení, ale nebojte se, jedeme dál ...

Verze pro tisk

Milí spoluobčané, přátelé, kamarádi,

volby do Zastupitelstva Libereckého kraje tak trochu symbolicky zakončily přechodné období mého souběžného působení ve funkci náměstka hejtmana Libereckého kraje a starosty naší obce. Důvody tohoto kroku jsem Vám již sděloval zhruba před rokem a půl a je myslím zbytečné se k nim vracet. Již tehdy jsem ve stavu provizoria avizoval možnost zásadní změny právě po krajských volbách a tento čas nyní s ohledem na výsledek hlasování nastal.
Jako hnutí Starostové pro Liberecký kraj dlouhodobě deklarujeme neslučitelnost funkcí a již před volbami bylo jasné, že se v případě příznivého volebního výsledku budu muset rozhodnout, jakou cestou se dále vydám. Vyzkoušel jsem si na vlastní kůži, že pracovat souběžně na dvou takto náročných postech je sice krátkodobě možné, ale z pohledu dlouhodobého vývoje neudržitelné a možná až nezodpovědné, a zdraví obce i mému vlastnímu škodlivé.

Desátého listopadu proběhlo ustavující zasedání krajského zastupitelstva a já byl zvolen do funkce statutárního náměstka hejtmana Libereckého kraje. V průběhu prosince, přesněji 27. 12. 2020 bych chtěl rezignovat na svou funkci starosty obce a pokračovat v Prysku „jen“ jako řadový zastupitel.
Jistě Vám nemusím příliš zdůrazňovat, že po osmnácti letech usilovné práce pro obec Prysk je tento krok pro mě zcela zásadním a hodně emotivním rozhodnutím. Na druhou stranu je třeba říci, že cítím po tolika letech potřebu posunout se někam dále a umožnit dalším osobnostem směrovat Prysk žádaným směrem.

Změna uprostřed volebního období určitě není ideální, ale věřím, že nastavení nového vedení obce dává předpoklady pro zdárné dokončení dalšího dvouletého období i v nelehkém čase koronavirové krize, propadu financí a boje o smysluplné fungování obce, což je nyní mou prioritou.
I nadále samozřejmě budu vedení obce v maximální možné míře nápomocen a i ve funkci krajského zastupitele budu bojovat za naši obec, tak jako doposud do „roztrhání těla“.

Dovoluji si Vás tímto pozvat na zasedání zastupitelstva, kde 28. 12. 2020 od 17 hodin proběhne volba nové starostky či starosty. Po ukončení zasedání proběhne malé neformální rozlučkové posezení, kde bych Vám chtěl poděkovat za naši společnou práci, a na které Vás tímto zvu.

Jan Sviták
starosta obce Prysk