Rozpočtové opatření č. 3/2018

Verze pro tisk

Rozpočtová opatření jsou zveřejněna na elektronické úřední desce na webových stránkách obce Prysk v sekci Elektronická úřední deska (Archiv elektronické úřední desky) a Rozpočty obce a rozpočtová opatření.
V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu na adrese Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk, a to v úředních dnech (pondělí a středa od 14:00 do 17:00 hodin).

Zdroj: 
Obec Prysk

Typ:

Vyvěšeno v termínech: 
26.04.2018 - 30.06.2018