Sběrový den odpadu s AVE

Verze pro tisk

Dne 24. září 2016 v sobotu proběhne sběr odpadu.

Obyvatelé jej mohou ve stanovených termínech, časech a na níže uvedených místech odevzdat, protože nepatří do domovního odpadu

Nebezpečné odpady - AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, vyjeté oleje apod.
Velkoobjemové komunální odpady - matrace, nábytek, koberce, pneumatiky, podlah. krytiny, apod.
Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí, hračky apod.

Výše uvedený odpad předejte OSOBNĚ přímo na místě BEZPLATNĚ pracovníkům firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Přijedou do Vaší obce se speciální svozovou technikou.