Sběrový den odpadu s firmou AVE

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané a rekreanti,

v sobotu 13. května 2017 proběhne v naší obci sběr odpadu, který nepatří do domovního odpadu (popelnice) a můžete jej předat OSOBNĚ a BEZPLATNĚ pracovníkům firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o .

Jedná se především o tento druh odpadu:
Nebezpečné odpady - AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, vyjeté oleje apod.
Velkoobjemové komunální odpady - matrace, nábytek, koberce, pneumatiky, podlah. krytiny, apod.
Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí, hračky apod.

Speciální svozová technika bude přistavena u obecního úřadu v době od 9:00 do 12:00 hod.