SEN SEN, je to jako sen

Verze pro tisk
Vyhlášení soutěže Senior roku 2014

I tentokrát to bude mít podobný scénář a asi nám bude stejně jako u jiných ocenění velmi zvolna docházet, co že to naši, tentokrát senioři, dokázali. Vždycky jsem tvrdil, že jestli něco v rámci společenského života Prysku funguje, pak jsou to senioři a jejich klub. Kontinuální, více než dekádu, trvající existence klubu, pravidelná setkávání a jedno z mála uskupení, na které je vždy při pořádání akcí spoleh. Při přihlašování klubu do soutěže „Senior roku“, kterou vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři, jsem byl jako vždy mírným skeptikem. Přeci jen uspět v záplavě klubů z celých Čech a Moravy zavání malinko utopií … Nemám strach, že mezi našimi seniory chybí „výjimečné výkony, počiny a práce“, o tom jsem se mohl mnohokráte přesvědčit, ale konkurence je při podobných kláních přeci jen obrovská a pokora nesmí chybět.

A oni to dokázali! Čestné uznání (3 hlasy od poroty) předané na pódiu spojené s finanční odměnou ve výši 10 000,- Kč doputovalo do Prysku! I zde si v záplavě velkých měst (Teplice, Praha, Litoměřice a dalších) a 38 přihlášených klubů můžeme mezi oceněnými přečíst jméno naší obce. Pomyslná „bedna“ nás minula opravdu o vlásek a tenhle obrovský úspěch musí hřát nejen všechny členy klubu, ale i ty, kteří s činností pomáhali.

Cituji z internetových stránek vyhlašovatele soutěže: „Klub seniorů při OÚ Prysk z Dolního Prysku, vesničky ze 185 trvalými obyvateli (myšleno zřejmě seniory) v Lužických horách. Aktivní senioři, kteří např. vybudovali knihovničku na veřejném koupališti v akci KNIHOTOČ, pečou koláče k prodeji na každoroční akci Léto s Pryskem, pomáhají si navzájem v době nemoci, jsou si psychickou podporou. Zapojují se do akcí ve prospěch dětí i ostatních v rámci obce. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů.“

Všechna ocenění je třeba řádně připomínat a nenechat je zapadnout v záplavě událostí. Všichni z našeho Klubu zaslouží absolutorium a především lídr klubu Květa Kahounová prokázala opět neskutečný tah na branku. Je to další ze střípků, kterým skládáme dalekou pouť k vysněnému cíli. Važme si toho, že se máme stále čím chlubit.

Za celý Prysk moc děkujeme a jsme rádi, že Vaši práci neoceňujeme jenom u nás v obci, ale i v daleké Praze.

Jan Sviták
starosta obce