Členství

Destinace Lužické a Žitavské hory

Jsme zakladatelem spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s., který byl do spolkové rejstříku zapsán dne 27.6.2018 a vznikl z iniciativy Svazku obcí Novoborska.

Místní akční skupina Český sever

MAS Český sever, z.s. je otevřené dobrovolné, nevládní, neziskové partnerství občanů a právnických osob, hájící veřejné a soukromé socioekonomické zájmy.

Svazek obcí Novoborska

Základním impulsem k vytvoření svazku obcí byla iniciativa zastupitelstev obcí v okolí Nového Boru, vycházející z potřeby společně řešit problémy rozvoje spolu sousedících měst a obcí, které svým rozsahem, finanční náročností, odbornými požadavky a všeobecným významem překračují rámec jedné i více obcí.