Historie obce

Jak šel čas, aneb letní hrátky v Prysku

V rámci akce Léto s Pryskem 2013 a výstavy "Umělci Prysku" konané dne 17.8.2013 vznikl krátký filmový sestřih letních hrátek z let 1988 - 2010.

Historie 1940 - 1980

1945
Přicházejí první osídlenci: v Horním Prysku jsou to: Jan a Josef Zuzaňákovi, bratři Václavíkové, Uhlíř a Jelínek. V Dolním Prysku jsou to: Stanislav Švejda, Antonín Švejda, Vodička a Rabiška.
Na podzim započato se školním vyučováním. V Horním Prysku je učitelem Jiří Pelák, v Dolním Prysku je to Vozáb.

Historie 1406 - 1914

V době vzniku obce drželi českokamenické panství páni z Michenic a od roku 1406 Hynek Berka z Dubé a Hohenštejna. Hynkův syn Jindřich panství r. 1428 prodal Zikmundovi z Vartenberka a na Děčíně.