Svoz odpadů obce Prysk

Verze pro tiskObor Služby
Cena 0
Rozsah Zakázka malého rozsahu
Předmět Zakázka na svoz směsného komunálního, separovaného, nebezpečného a velkoobjemového odpadu od obyvatel obce Prysk a od rekreačních objektů, které slouží pro individuální rekreaci.
Evidenční číslo
Uzávěrka 14.12.2016 v 10:00 hod
Termín realizace Smlouva na plnění předmětné zakázky bude uzavřena na dobu neurčitou s počátkem plnění od podpisu smlouvy.
Popis Předmětem poptávky je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na svoz směsného komunálního, separovaného, nebezpečného a velkoobjemového odpadu od obyvatel obce Prysk a od rekreačních objektů, které slouží pro individuální rekreaci.
Přílohy