UPOZORNĚNÍ PITNÁ VODA ! NEZÁVADNOST

Verze pro tisk

Vodovodní řad je již patřičně ošetřen a byla provedena všechna potřebná opatření pro úpravu vody.

Obdrželi jsme výsledky kontrolních rozborů. Vzorek v hodnocených ukazatelích vyhovuje příslušné legislativě, závazné limitní hodnoty nejsou překročeny.

Vodu lze používat pro potřeby domácnosti.

Bc. Jan Sviták – starosta obce Prysk