Upozornění - poplatky

Verze pro tisk

Vážení občané a rekreanti,

termín k uhrazení místního poplatkuza provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je do 31.3.2019.

Poplatek proto uhraďte co nejdříve v pokladně obecního úřadu Prysk, můžete také složenkou nebo na účet obce č. 18522421/0100 vedeného u Komerční banky.

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část se může zvýšit až na trojnásobek.

Ostatní poplatky (za psa, pronájem pozemku…..) jsou splatné také k datu 31.3.2019.

Děkujeme za pochopení