Archiv úřední desky

Vyvěšeno v termínech Nadpis Zdroj Typ
19.09.2012 - 25.10.2012 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Městský úřad Kamenický Šenov Oznámení
19.09.2012 - 30.09.2012 Mimořádná situace - otravy metylalkoholem Krajská hygienická stanice Libereckého kraje Oznámení
06.09.2012 - 19.09.2012 Pozvánka na veřejné zasedání Obec Prysk Oznámení
22.08.2012 - 19.09.2012 Žádosti o pozemky občané Oznámení
17.08.2012 - 31.10.2012 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Obec Prysk Oznámení
17.08.2012 - 30.09.2012 Žádosti o pozemky občané Oznámení
13.08.2012 - 31.10.2012 Informace o počtu volebních okrsků Obec Prysk Oznámení
10.08.2012 - 10.09.2012 Seznam pozemků pro veřejnou nabídku pozemků Pozemkový fond ČR Oznámení
06.08.2012 - 31.10.2012 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Obec Prysk Oznámení
10.07.2012 - 08.08.2012 Veřejná nabídka budov a staveb Pozemkový fond ČR Oznámení
02.07.2012 - 31.08.2012 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Dolní Prysk Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa Oznámení
26.06.2012 - 31.08.2012 Usnesení zastupitelstva č. 15 Obec Prysk Usnesení zastupitelstva
18.06.2012 - 18.07.2012 Seznam pozemků pro veřejnou nabídku náhradních pozemků pro oprávněné osoby Pozemkový fond ČR Oznámení
18.06.2012 - 24.07.2012 2. opakovaná dražební vyhláška Okresní soud v České Lípě Oznámení
08.06.2012 - 16.07.2012 Uzavření pracovišť Odboru dopravy MěÚ Nový Bor Městský úřad Nový Bor Oznámení
04.06.2012 - 30.06.2012 Usnesení zastupitelstva č. 14 Obec Prysk Usnesení zastupitelstva
04.06.2012 - 20.06.2012 Pozvánka na veřejné zasedání Obec Prysk Oznámení
04.06.2012 - 30.06.2012 Žádosti o pozemky občané Oznámení
31.05.2012 - 31.05.2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Prysk Rozpočet
31.05.2012 - 31.05.2014 Závěrečný účet 2011 Obec Prysk Rozpočet

Stránky