V Prysku se opět rodí návrhy projektů se Svazkem obcí Novoborska

Verze pro tisk

I na počátku nového kalendářního roku je ve Svazku obcí Novoborska stále živo.
V současné době probíhají nejen práce na současných projektech Společná řešení v péči o krajinu, Meziobecní spolupráce a Varovné systémy, ale i na končícím projektu Zažít vrcholy a již ukončeném projektu Volnočasové areály. Velká spousta úsilí všech zúčastněných a plnění řady nezbytných administrativních úkonů snad bude vyvážena dokončením smysluplných a povedených projektů, které přispějí ke zpříjemnění života všech občanů a návštěvníků Novoborska.

Ke své první schůzce v novém volebním období se sešla v pátek 16.1.2015 v Prysku pracovní skupina Svazku obcí Novoborska. Na programu bylo kromě informací k personálním otázkám i řešení společných přeshraničních projektů s německou stranou. Partnerský svazek obcí z Lohsy zaslal naší straně dokument „Rozšířená projektová skica pro projekt Cíl 3 od roku 2015“ a úkolem české strany je vytvořit seznam projektů, které by na území Novoborska v rámci této spolupráce bylo možno realizovat z prostředků EU v novém plánovacím období. Stěžejním mottem dokumentu je návrat k původní tváři místní krajiny a péče o zeleň a vodstvo v regionu s ohledem na další rozvoj území.

Dalším z projednávaných bodů byla aktualizace databáze projektů obcí a měst Svazku obcí Novoborska, ze které by na další schůzce pracovní skupiny měly být k projednání na členské schůzi Svazku připraveny stěžejní a prioritní projekty Svazku. Z této dokumentace by následně měly vycházet i společné realizace v dalším plánovacím období.

Posledním úkolem jednání pracovní skupiny byla příprava prezentace Svazku k ukončení projektu Zažít vrcholy, které proběhne 23.1.2015 v obci Oybin. Svazek obcí Novoborska zde stručně představí prezentaci výstupů projektu (budova technického zázemí na Jedličné, turistické přístřešky, skútry, řezačky, čtyřkolka, technika na údržbu tras).