Varovné systémy Novoborska již slouží městům a obcím

Verze pro tisk

Varovné systémy nainstalované v obcích a městech Svazku obcí Novoborska nejsou jen reproduktory veřejných rozhlasů, které rozezvučely i naši vesnici, ale především digitální povodňové plány, srážkoměry, hladinoměry a další zařízení, která by naše obyvatele měla včas varovat před působením vodního živlu.
V uplynulých měsících došlo k předání veškeré techniky a dokumentace pořízené ze společného projektu Svazku a všichni starostové byli řádně proškoleni.
Všichni věříme, že všechna opatření budou mít pouze preventivní charakter, ale v každém případě je náš region na případné vlivy počasí lépe připraven.

Jan Sviták
starosta obce Prysk