Veřejná vyhláška - Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území

Verze pro tisk
Zdroj: 
Krajský úřad Libereckého kraje

Typ:

Vyvěšeno v termínech: 
10.07.2018 - 31.08.2018
Přílohy: