Základní opatření k prevenci

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané,

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje připravila základní opatření, jak zamezit šíření mikrobů.